Shopping cart Hrajte
EuroJackpot Banner

Úvod

Tato Pravidla ochrany osobních údajů jsou určena uživatelům webové stránky eurojackpot.org/cz. Jsou napsána a spravována společností Lottoland a stanovují ochranu osobních údajů uživatelům této webové stránky. Definují práva uživatele a povinnosti majitele webové stánky a způsobu zpracování, uchovávání a ochrany uživatelských dat a informací.

Důležité informace

Webová stránka a její majitelé přistupují k ochraně osobních informací svých uživatelů proaktivně a podstupují příslušné kroky potřebné k ochraně dat uživatelů této webové stránky. Webová stránka splňuje všechny podmínky ochrany osobních dat stanovených právem Evropské Unie.

Údaje, které o vás shromažďujeme

Majitelé webové stránky www.eurojackpot.org/cz sbírají, používají a uskladňují jen kontaktní údaje uživatele stránky, kterými jsou: emailová adresa.

Uživatel stránky poskytuje tento osobní údaj z vlastního rozhodnutí a na vlastní zodpovědnost, a to zadáním své emailové adresy a následným souhlasem s odběrem výsledků losování loterie EuroJackpot a jiných novinek o produktech a službách majitele stránky. Poskytnuté kontaktní údaje jsou bezpečně uchovávány až do okamžiku, kdy se uživatel z odběru loterijních výsledků neodhlásí.

Použití a sběr vašich osobních údajů

Všechny poskytnuté osobní údaje jsou použité k informování uživatele o nabízených produktech a službách, nebo k poskytnutí odpovědi na jakoukoliv otázku na žádost zákazníka. To zahrnuje používání kontaktních údajů uživatele za účelem zasílání emailového letáku (tzv. newsletter). Emailová adresa uživatele stránky je použita jen v případě, že byl uživatel o tom jasně informován a udělil výslovný souhlas, kterým je zadání jeho emailové adresy a následné potvrzení odběru novinek a výsledků losování loterie EuroJackpot. Takovýto souhlas mohl být uživatelem udělen také prostřednictvím předtím uskutečněného nákupu produktů či služeb, kterých se informační leták týká. Toto není v žádném případě úplný výčet práv uživatele vztahujících se k zasílání reklamních a marketingových emailů. Osobní údaje uživatelů se nedostanou do rukou třetích osob.

Newsletter (emailový leták)

Tato webová stránka provozuje emailový leták, který používá k informování přihlášených uživatelů o produktech a službách nabízených majitelem webové stránky. Uživatelé se k odběru letáku mohou přihlásit prostřednictvím online formuláře dostupného na této stránce. K přihlášení odběru výsledků slosování loterie EuroJackpot a dalších novinek o produktech a službách dochází na základě vlastního rozhodnutí uživatele. Uživatel zadáním své emailové adresy a následným potvrzením uděluje souhlas k použití jeho emailové adresy na účely blíže popsané v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů. Přihlášení k odběru letáku může být zpracováno též manuálně na základě předcházejícího písemného souhlasu uživatele.

Všechna osobní data jsou zpracovávána v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů GDPR. Žádné osobní informace nejsou předávány třetím stranám mimo majitele webových stránek. Uživatel si může vyžádat kopii jeho osobních údajů, které jsou provozovatelem webových stránek uchovávány. Provozovatel si za tuto službu neúčtuje žádný poplatek. Pokud si uživatel stránky přeje vystavení kopie jeho osobních údajů uchovávaných provozovatelem webu, musí se na něj obrátit písemně na emailovou adresu uvedenou na stránce Lottoland.

Marketingové kampaně zveřejněné touto stránkou nebo jejím majitelem mohou zasílat emaily obsahující následující prvky: otevírání emailových zpráv, přeposílání emailových zpráv, klikání na odkazy obsažené v emailové zprávě, čas, datum a frekvence aktivit (toto není úplný výčet). Aktivita přihlášeného uživatele je sledována a ukládána v databázi pro budoucí analýzu a vyhodnocení. Tyto informace jsou používané pro účely zlepšení budoucích emailových kampaní a doručení relevantnějšího obsahu, založeného na informacích o aktivitách uživatele.

Uživatelé se mohou z odběru emailového letáku kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím automatizovaného systému. Tento proces je detailně vysvětlený v zápatí každé emailové zprávy, která je doručena na emailovou adresu uživatele, a která obsahuje výsledky loterie EuroJackpot a novinky o produktech a službách majitele stránky. Pokud bude automatizovaný systém odhlášení nedostupný, budou uvedeny detailní informace, jak se odhlásit.

Použití cookies

Tato webová stránka využívá soubory cookies k účelu zlepšení uživatelské zkušenosti. Každému uživateli nabízí při první návštěvě stránky možnost povolit, anebo zakázat používání cookies na jeho osobním počítači (nebo jiném zařízení), a to v souladu s legislativními požadavky. Cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku počítače uživatele, které sledují a ukládají informace o interakci a způsobu použití webových stránek. To umožňuje webové stránce prostřednictvím jejího serveru poskytnout uživateli v době jeho návštěvy plně optimalizovanou službu. Pokud si uživatelé přejí odmítnout použití cookies, mohou tak učinit prostřednictvím nastavení jejich internetového prohlížeče, kde mohou blokovat použití všech cookies z dané webové adresy a jejích externích dodavatelů.

Tato webová stránka používá sledovací software k monitorování její návštěvnosti a k lepšímu porozumění, jak uživatelé stránku používají. Tento software je poskytován službou Google Analytics, která využívá soubory cookies ke sledování použití internetových stránek uživateli. Software uloží soubory cookies na pevný disk počítače uživatele za účelem sledování a monitorování návštěvnosti a použití dané stránky uživatele, ale neukládá, neskladuje, ani žádným jiným způsobem neshromažďuje osobní informace. Zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst na stránkách společnosti Google. [https://policies.google.com/privacy?hl=cs].

Ostatní soubory cookies mohou být uloženy na pevný disk počítače uživatele externími dodavateli v případě, že tato stránka používá sponzorované odkazy nebo reklamu. Platnost takovýchto souborů obvykle vyprší po 30 dnech, ale čas platnosti může být i delší. Je třeba upozornit, že žádné osobní informace nejsou ani skladovány, uchovávány, ani žádným jiným způsobem shromažďovány.

Externí odkazy

Přestože tato webová stránka obsahuje jen ověřené a bezpečné externí odkazy, uživatelům se doporučuje uvážit každé kliknutí na jakýkoliv odkaz vedoucí na externí webové stránky. (Externí odkazy jsou hyperaktivní části textu, které po kliknutí přesměrují uživatele na externí web.)

Majitel webové stránky nemůže garantovat ani zodpovídat za obsah na jakémkoliv externím webu. Uživatelé by proto měli vzít na vědomí, že na sebe berou všechna možná rizika vyplývající z kliknutí na jakýkoliv externí odkaz, uvedený na těchto internetových stránkách.

Reklamy a sponzorované odkazy

Tato webová stránka může obsahovat reklamu a sponzorované odkazy. Tyto jsou obvykle poskytovány našimi reklamními partnery a mohou mít jiné podmínky pro ochranu osobních údajů, vztahujících se přímo k uvedeným inzerovaným reklamám.

Kliknutím na takovouto reklamu budou uživatelé přesměrováni na webovou stránku inzerenta, který může používat cookies, uložené na pevný disk osobního počítače uživatele nebo jeho jiného zařízení. Uživatelé by si přesto měli být vědomi, že klikají na externí sponzorované odkazy na jejich vlastní zodpovědnost a riziko. Majitel webu www.eurojackpot.org/cz nenese zodpovědnost za žádné škody způsobené kliknutím na jakýkoliv externí odkaz.

Sociální sítě

Komunikace a jakékoliv další aktivity prostřednictvím externích sociálních sítí, kterých se této webové stránky a jejich majitelé zúčastní, podléhají podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů jednotlivých sociálních sítí.

Uživatelům se doporučuje používat sociální sítě s uvážením a s náležitou obezřetností a opatrností, pokud jde o jejich soukromé a osobní údaje. Tento web ani jeho majitel nebudou nikdy žádat o osobní nebo citlivé informace prostřednictvím žádné sociální sítě.

Tato webová stránka může používat nástroje pro sdílení na sociálních sítích, které pomáhají přímo sdílet informace z webových stránek. Sdílení na sociálních sítích uživatelé činí z vlastního rozhodnutí a na vlastní riziko. Borou na vědomí, že sociální média mohou sledovat a uložit jejich požadavek sdílet webové stránky, respektive sdílet odkaz prostřednictvím účtu uživatele.

Zkrácené odkazy na sociálních sítích

Tento web a jeho majitelé mohou sdílet internetové odkazy prostřednictvím jejich účtů na sociálních sítích. Uživatelům se doporučuje opatrnost a dobrý úsudek před kliknutím na jakékoliv zkrácené URL adresy zveřejněné na platformách sociálních sítí. I navzdory snahám o sdílení pouze přes ověřené internetové odkazy, jsou sociální sítě náchylné ke sdílení nebezpečného obsahu, jako je spam, a proto tato stránka ani její majitel nemohou nést zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené návštěvou stránek prostřednictvím jakéhokoliv odkazu.

Aktualizováno 10. ledna 2019 společností Lottoland.